Yeni Sayfa 3
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

İzcilik S.S.S
 
1.İzcilik Nedir? İzciliğin önemi nedir?
 
İzcilik, gönüllü, uluslararası, üniformalı bir gençlik faaliyetidir. Çeşitli yaş gruplarındaki çocukların ve gençlerin zihinsel, bedensel, sosyal ve manevi gelişmelerine katkıda bulunan, yapıcı, yeteneklerinin geliştirilmesi için gerekli çabaları içeren, onları ülke kalkınmasının temeli olan bilgi ve becerilerle donatmayı hedef alan, ulusal ve uluslararası tüm gençliği bünyesinde toplayan bir eğitim aracıdır. Bu özellikleri ile izcilik,  uygulamalı bilgi ve beceri kazandıran eğitim karakterinde bir faaliyettir.

İzcilik çocuklarımıza ve gençlerimize sunulan bir hayat tarzıdır. Kendine has kuralları (izcilik türesi), metodu (yaparak yaşayarak öğrenme vb) var. Amacı yalnızca bir takım idmanlar yapmak veya hoşça vakit geçirmek değil ömür boyu uygulanacak bir yaşam tarzı oluşturmaktır.
 
2.Neden İzcilik yapıyoruz?  İzcilikten Amacımız nedir?
 
Çocuklarımızı, Kulübümüz bünyesinde kurulan İzci üniteleri ile kulüp veya dernek merkezi gibi sıcak ve samimi ortamlarda, haftada bir toplayarak, yetiştirmektir. Amacımız çocuklarımızı ve gençlerimizi;
  •  En Yüce Kitapla ve Onun Anlamıyla Buluşturmak, (Genç KAB)
  •  Toplumsal ve ulvi değerlerimizi aktarmak, sağlıklı düşünmeyi öğretmek,(Genç KAD)
  •  Sahih bilgi kaynaklarını öğrenmesini ve istifade etmesini sağlamak,(Genç KAYNAK)
  •  Kişisel gelişimlerine yönelik karakter eğitimi sunmak, bedensel gelişimlerine yönelik spor etkinlikleri yapmak, sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmak, 
  •  Çeşitli aktiviteler düzenleyip sorumluluk almalarına imkân sağlamak, böylece onlara inisiyatif kullanmayı öğretmek ve onlara sosyal becerilerini geliştirmelerinde yardımcı olmak,
  •  İçinde bulunduğu topluluğun, yerel, ulusal ve küresel hedeflerine uygun çalışmalar yapabilecek; samimi, fedakâr ve vefa sahibi bireyler yetiştirmek.
İzcilik yapıyoruz çünkü salt olarak dünya izciliğinin amacı bile izcilik çalışmalarına katılmamızı gerektirir.  Biz bir de bunu Allah rızasına uygun amaçlarımızla yoğurursak ortaya genç kardeşlerimizin ilgisini çeken, onları kuşatan ve aidiyet duygusuyla kucaklayan güzel bir eğitim sistemi çıkmaktadır.
 
3. İzcilik ile ilköğretim ve lise gençliğine tümden hitap edebilir miyiz?
 
İzcilik çalışmaları aşağıda belirtilen basamaklar şeklinde yürütülür.
Yavrukurt : 7 - 11 yaş,
İzci : 11 - 15 yaş,
Ergin İzci : 15 - 18 yaş, 
Yani İzcilik ile  7 -18 yaşlarındaki ilköğretim ve lise gençliğine tümden hitap edilebilmektedir. İzcilik, milliyet, ırk, din ve dil ayrımı olmaksızın herkese açık, gönüllü, politik olmayan eğitimsel bir gençlik hareketidir.
 
Ayrıca yalnıza 7 – 18 yaş arasını değil birikimlerini aktarmak isteyen 18 yaş üzeri yetişkinleri de lider yaparak çalışmalara katmış olmaktayız. Yetişkinler birikimlerini gençlere aktarırken kendileri de gelişmektedir.
 
4. İzcilik ile ahlaki ve şahsiyet gelişimine yönelik eğitim vermek mümkün mü?
 
Kesinlikle evet. İzciliğe ilk adım olan izci andında ” … kendimi … ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapcağıma and içerim” geçer. İzciliğin temel hedeflerindendir ahlak gelişim…
 
İzcilik, 7 -18 yaşlarındaki çocuk ve gençlerimize ahlaki ve şahsiyet gelişimine, milli ve manevi değerlerine yönelik eğitim veren; bilgi, beceri ve davranış açısından onları besleyen, bir gençlik faaliyetidir. 
 
Kişinin eğitimi, bedenen ve fikren olduğu kadar ahlaken de büyük önem taşır. Bu nedenle de izcilik ahlak eğitiminin aktif bir metodu olarak kabul edilir. İzcilik, çocuk ve gencin grup içinde ve bizzat tabiatın kucağında eğitilmesiyle şahsiyet, dürüstlük, cesaret, beceri, sağlık, mukavemet, gibi konularda daha iyi ve daha çabuk eğitilebilecekleri fikrinden doğmuştur. 
 
İzcilik iyi yurttaş yetiştirmeyi amaçladığından milli, iyi insan yetiştirmeyi amaçladığından ise evrensel bir çalışmadır. 
Kısaca İzcilik, bir şahsiyet eğitimi programıdır.
 
5. Çocukların ve gençlerin izciliğe ilgisi nasıldır?
 
Çocuklarımızın ve gençlerimizin izciliğe ilgisi büyüktür. Bilmediklerinden ya da kendisine ulaşılamadığı için izcilikle ilgilenen gençlerimizin sayısı henüz az. Ancak özellikle şehirleşmenin arttığı ve insanlar arası ilişkilerin azaldığı günümüzde çocuklarımız ve gençlerimizin birçok ihtiyaçlarına (sosyalleşme, enerjilerini boşaltabilme, üretebilme, ekip ruhuyla hareket edebilme vb.) cevap verecek bir projedir izcilik. 
 
6. İzcilik denilince akla kamp ve çadır geliyor. Gerçekten öyle mi?
 
İzcilik sadece kamplardan ve çadırda kalmaktan ibaret değildir. İzcilik bir taraftan hayatın içinde nasıl yaşanabileceğini, zorluklarla mücadeleyi öğreterek bedensel gelişimi sağlamakta, bir taraftan öğrencilerin derslerinde başarılı olması için teşvik edecek programlar yapmakta, bir diğer taraftan ise izcilerin ahlaklı birer bireyler olması için eğitimsel çalışmalar yaparak ahlaki gelişimi sağlamaktadır. Yani izcilik hayatın her alanında başarılı bireyler yetiştirebilmek için farklı alanlarda farklı etkinliklerle bireylerin kendini gerçekleşmesini sağlamaktadır.

7. İzciliğin yemini (and), türesi ve kısaca esasları nelerdir?
 
İZCİNİN TÜRESİ", yani bir diğer deyişle İzcinin Anayasası'na göre;
İzci sözünün eridir, şeref ve onurunu her şeyin üzerinde tutar.
İzci, vatanına, ulusuna, ailesine ve İzci Liderlerine sadıktır.
İzci, başkalarına yardımcı ve yararlı olur.
İzci, herkesin arkadaşı ve dünya izcilerinin kardeşidir.
İzci, herkese karşı naziktir.
İzci, doğa, bitki ve hayvanları sever, onları korur.
İzci, büyüklerini sayar, sözlerini dinler, küçüklerini sever ve korur.
İzci cesurdur, her türlü olumsuz şartlar altında bile neşeli ve güler yüzlüdür.
İzci, tutumludur.
İzci, fikir, söz ve davranışlarında, açık ve dürüsttür.
 
Dikkat edileceği üzere, İzciden, mükemmel ve bir o kadar da sorumlu vatandaşlık eğitimi alması ve bunu uygulaması istenmektedir.

Yukarıda belirttiğimiz İzcilik Türesi'ne olan inanç ve bağlılığı benliğine yerleştiren çocuk ve gençler; "Tanrıya, vatanıma ve ulusuma karşı görevlerimi yerine getireceğime, İzcilik türesine uyacağıma, Başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, Kendimi, Bedence sağlam, Fikirce uyanık ve Ahlakça dürüst olmak için, elimden geleni yapacağıma, şerefim üzerine and içerim." şeklinde söz vererek izcilik etkinliklerine başlarlar.

8. İzci olmanın usulü nedir? Çeşitleri ve esasları nelerdir?
 
Paket içerisinde bulunan Form-16 ve Form-40 belgeleri doldurulur ve bunlara ek olarak 5 vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi bir dosyada birleştirilerek hazırlanır. Her izci için bir dosya hazırlanır ve kulüp merkezine gönderilir. Gereken diğer işlemleri kulüp tamamlar. İzci lideri ve izci gönüllüleri de aynı belgeler ile dosyaları hazırlanarak kulübe gönderilir ve lisans işlemlerini kulüp tamamlar.
 
9. İzciliğin “kapalı alan” faaliyetleri nelerdir? Muhtevası ve yöntemleri var mıdır?
 
Çocukların zihinsel, bedensel ve sosyal gelişimleri yanında, milli ve manevi değerlerimizi yansıtan, tarihi, kültürel, edebî konular ve karakter eğitimi üzerine yapılacak şahsiyet eğitimi toplantılarıdır. Muhtevası ve yöntemleri oluşturulmuştur.
 
10.   İzciliğin “açık alan” faaliyetleri nelerdir? Çeşitleri ve usulleri nelerden oluşur?
 
Grup içi ve gruplar arası; kahvaltı, yemek, piknik, gezi, bilgi yarışması, sinema, tiyatro, özel oyunlar, ziyaretler, kamplar, yarışmalar, spor (yüzme, halı saha, tekvando, vb.), İzcilik etkinlikleri (İzci düğümleri, ateş çeşitleri, tesis yapımı vb) ve sivil savunma organizeleri vb. gibi her küme/oba/ocak, kendi içinde ayda bir etkinlik düzenlemesidir.

11. İzci lideri nedir?  Nasıl izci lideri olunur?
 
İzci lideri izcilere kapalı alan ve açık alan faaliyetlerinde liderlik yapan kişidir. Lider kademesine göre görev içeriği değişir.

İlk adım olarak katılınması gereken Liderlik Temel Kursu (LTK) ile kahverengi fular takarak izci liderliğine başlanır. LTK kursunu tamamlayan kişiler federasyon nezdinde Yardımcı lider statüsündedir. Yani kapalı alan faaliyetleri ve kamplara katılabilir fakat kamp organize etme yetkisi yoktur.
Daha sonra Oymakbaşı izci lideri seviyesi gelmektedir.

Oymakbaşı kursuna katılabilmek için LTK’dan sonra en az bir kampa katılmak, 20 yaş ve üzeri olmak gerekiyor.
Oymakbaşı kursunu başarıyla tamamlayan lider izcilikte bir basamak daha yükselir. Ve katıldığı diğer kurslarla ve eğitimlerle bu seviyesi kademe kademe 4 tahtalı veya milli izci seviyesine kadar artar. Bu kademelerin anlatımı geniş yer tutacağından bu konuya derinlemesine girmeden zamanı geldikçe devam edenler tarafından öğrenilmek üzere şimdilik bu kılavuzumuzda bahsedilmeyecektir. Zira izci çalıştırmak için LTK kursu görmüş bir yardımcı lider olmak, faaliyet düzenlemek için de oymakbaşı olmak yeterlidir. Bunların yukarısındaki seviyeler faaliyetlere devam ettikçe daha kolay ve yakinen öğrenilebilecek seviyelerdir.
 
12. İzci liderinde (gönüllüsünde) bulunması gereken vasıflar nelerdir?
İzcisine Karşı: Lider izcisine örnek olmalıdır, İzcisine güvenmelidir, İzcisinin sırdaşı olmalıdır, Bütün izcilerine karşı adil olmalıdır, Çok yönlü olmalıdır, Yenilikçi olmalıdır, İzcisini tanımalıdır, Adaletli olmalıdır, İzcilerin sorunlarına eğilmelidir,  Rehber olmalıdır, İzcilerin çalışmalarını değerlendirmeli ve denetlemelidir.
Aileye karşı: İzcinin ailesine güvenmelidir, İzcinin ailesini yakından tanımalıdır, İzcinin yaptıkları etkinliklere aileleri davet etmelidir, İzciliği aileye tanıtmalıdır.
 
 
13. İzci lideri nasıl görev üslenir? Nasıl ünite oluşturur? Ünitesini nasıl çalıştırır?

STK’lar öncelikle üyelerinin çocuklarını, daha sonra da çevrelerinde bu projemizde yer alabilecek çocukları tespit eder. Tespit aşamasından sonra izcilerimiz yaş gruplarına ve adreslerinin birbirine yakınlığına göre gruplara ayrılır.   Oluşturulan bu gruplara bir rehber eğitimci/lider görevlendirilir.
İzci lideri veya gönüllüsü lisanslı olduğu izcilik kulübüne bağlı olarak, çevresinde bulunan STK’larımızın oluşturduğu bu ünitelerde rehberlik ederek görevine başlar. 
 
14. İzci lideri olmadan da izci grubu kurup çalıştırabilir miyiz?

İzciliğin liderlik belgesini alanlar (LTK) ve lider adayları, eğitimci olabilirler. LTK al(a)mamış olanlar ise izci gönüllüsü olarak rehber eğitimci olarak grup çalıştırabilirler.

15. İzci liderinin sürekli devam edecek bir “eğitim ve takip” programı olacak mı?
 
Temsilciler ve liderler sürekli iletişim halinde olmalıdırlar. İzci liderlerimiz için sürekli devam edecek bir eğitim programı organize edilecektir.
 
16. İzci lideri ve eğiticileri için hizmet içi eğitim seminerleri olacak mı?   
 
Evet, sistemimiz kurulana kadar, aylık veya belirlenecek başka bir periyotta  koordinatörler ve rehber eğitimciler ile hizmet içi eğitim seminerleri yapılacaktır. 
 
17.   Bir izci ünitesi oluşturmak için mutlaka kulüp kurmak gerekir mi?
 
Evet izci ünitesi oluşturmak için izcilik lisansı olan bir kulüp gerekiyor. Ya kulüp kurulmalı ya da mevcut bir kulübün izcisi olmalıdır.
 
18.   Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü’ne bağlı olarak, il ve ilçemizde izci grupları oluşturmanın gerekleri nelerdir?
 
Ünite izci lideri önderliğinde kurulmaktadır.  bu sebeple önce lidere ihtiyaç vardır.  Lider bulunduktan sonra izcilere lisans çıkarılır ve ünite kurulur. bkz. Nasıl izci olunur?

19.   Gruplar oluşturulurken nelere dikkat edilecek?

Gruplar oluşturulurken; cinsiyete, yaş gruplarına ve grup üyelerinin adreslerinin birbirine yakınlığına dikkat edilmelidir.

20.  Homosistinüri hastalığı izci olmaya engel midir?

Hiçbir hastalık izci olmaya engel değildir. Ancak bazı hastalıklar orman ve dağ kampları gibi etkinliklere katılmaya mani olabilir. İzciliğin kamptan ibaret olmadığını ve asıl önemli olanın eğitim olduğunu hatırımızda tutalım ve bu gibi kardeşlerimize yeri gelince belirtelim.

21.Benim MEB sertifikalı izci liderlik sertifikam var. Bunu TİF ile akredite hale nasıl getiririz?
TİF İZCİ-LİDER EĞİTİM ve KURSLAR TALİMATI Madde 14 
(1) Türkiye İzcilik Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul İçi, Beden Eğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ... kurslara katılarak sertifika almış olanlar bu belgeleri ile Türkiye İzcilik Federasyonuna başvurdukları takdirde denkliği veya muafiyeti Eğitim-Program Kurulu tarafından belirlenir. Gerekli görüldüğü takdirde bir uyum semineri düzenlenir. Uyum seminerine katılacak olanlar Türkiye İzcilik Federasyonuna lisanslı olmak zorundadır. 

Denklik alınabilir fakat uygulamada 2 gün süren bir Liderlik Temel Kursuna katılınması salık veriliyor.

 


HABER ARA


Gelişmiş Arama

HAVA DURUMU

Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.

EN ÇOK OKUNANLAR

Linkler

www.ihbarajans.com

 


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi